top of page

ТЕРМИНИ В ИН ВИТРОТО

 • Ин витро - изкуствено оплождане на яйцеклетка, при което тя се поставя в специален съд - петри - в което се съдържат хиляди сперматозиоиди на партньора. 

 • ИКСИ (ICSI) - интра-цитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетка. Това е метод, вариация на ин витрото, при който се подбира един сперматозоид и се инжектира в яйцеклетката. 

 • ИМСИ (IMSI) - интра-цитоплазмено морфологично подбрано инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката. Това е метод, сходен с ИКСИ, при който под голямо увеличение се подбират най-добрите сперматозоиди за инжектиране, в зависимост от тяхната морфология, подвижност и др. В сравнение с ИКСИ, при ИМСИ увеличението използвано при подбора на сперматозоиди е около 20 пъти повече.

 • Пункция - процедурата, с която се аспирират фоликулите. Извършва се най-често под пълна упойка посредством ултразвукова сонда с поставена игла за накрайник, чрез която се изсмукват всички достъпни фоликули. Процедурата обикновено продължава 15-40 минути, след което пациента почива около час. В повечето случаи процедурата е свързана с минимален дискомфорт и болка за пациента. 

 • Фоликул - анатомична структура от клетки, съдържаща яйцеклетки. След пункция ембриолозите изследват фоликулите и определят колко от тях съдържат яйцеклетки (някои фоликули не съдържат яйцеклетки поради различни причини - спиране на развитие и др.).

 • Ембрио Трансфер (ET) - процедурата посредством която се прехвърлят изкуствено оплодените яйцеклетки в матката на пациента. Обикновено се извършва на 3-5 ден от развитието на ембрионите.

 • Ин витро на естествен цикъл - в този случай, пациентът не претърпява стимулация и чрез пункция се аспирират само естествено "образуваните" от яйчниците фоликули - обикновено един или два.

 • Стимулация - Прилагане на различни медикаменти с цел да се осигури по-голям брой качествени яйцеклетки. Най-популярни са къс и дълъг протокол на лечение. Късият протокол обикновено започва на втори ден от цикъла (за първи ден се брои денят с ясно прокървяване, а ако това се случи следобед или късно вечерта, то за първи ден се брои следвашият),Този протокол е най-често прилагания и продължава средно около 20 дни. Дългият протокол се прилага около месец по-рано, на около 20тия ден от предходния цикъл. Решението за типа протокол, подходящ за пациента, се взима от лекуващия лекар и е строго индивидуален. 

 • Предимплантационна диагностика (ПИД/PGD) - технология, чрез която се изследват ембрионите за хромозомни аномалии или генетични дефекти. Извършва се биопсия на ембрионите и при определени случаи и се предписва от лекуващия лекар. Някои от тези причини биха могли да са напреднала възраст на пациента, известни генетични аномалии при родителите, многократна липса на имплантация и др.

 • Замразяване на ембриони - в случай, че голям брой оплодени яйцеклетки достигнат подходящ стадий на развитие, съществува вариант, в който се замразяват останалите след трансфер ембриони. Понякога, докторите преценяват, че не е подходящо да се трансферира ембрион веднага, а това трябва да стане в бъдещ момент, когато матката е по-"приемлива" и ембрионите се замразяват. Обикновено се съхраняват за период от 3-5 години. 

 • Замразен ембриотрансфер (ЗЕТ/FET) - При някои пациенти, лекарският екип преценява, че е най-добре за пациента ембрио-трансфера да не се извърши непосредствено след пункцията и се изчаква известно време. В такъв случай, получените ембриони се замразяват до подходящ предиод в близко бъдеще - обикновено около 1-3 месеца, когато ембрионите се размразяват и се извършва трансфер. Възможно е също така, пациенти в бъдещ момент да трансферират  замразени ембриони, които са останали след предишен трансфер.

 • Лапароскопия  - оперативна или диагностична - хирургична интервенция, при която през 3 малки разреза на корема на пациента се оглеждат репродуктивните органи отвън. При нужда, позволява да се извършат корекции при запушени тръби (хидросалпинкс и др.), полипи и др образувания. Използва се газ, който се въвежда в коремната кухина, за да се улесни оглеждането и оперативната намеса. Процедурата се извършва обикновено от 3-5 дни след цикъл. 

 • Хистероскопия - оперативна или диагностична - хирургична интервенция, при която се оглежда вътрешната страна на маточната кухина с помощта на оптична камера и при нужда и забелязани аномалии като полипи, миоми или сраствания биха могли да се коригират.

 • Хидросалпинкс - когато маточната тръба или тръби са запушени и изпълнени със серозна течност (трансудат). Течността е токсична за ембрионите и лечението преди трансфер е задължително. 

 • Ембрион - след като яйцеклетката се оплоди резултата е ембрион. Стадиите на развитие са:

а) зигота - това е първият стадий на развитие на ембриона и се образува 16-18 часа след оплождането.Правилното развитие предполага развитието на две структури - пронуклеуси, разположени централно в яйцеклетката. В случай, че се наблюдава друг брой клетки - 1,3,4 и т.н, това означава, че ембриона не би могъл да доведе до нормална бременност. В последствие, обикновено на 2ри ден клетките започват да се делят. - като в резултат се получава 4-клетъчен или в последствие 8-клетъчен ембрион.

б) морула - това е стадият, в който клетките на ембриона са слабо или здраво свързани и вече изглеждаткато тъкан. Клетките преминават през компактизация (концентрация на клетките на едно място). Клетките в този случай са 14-30 бр., като това се случва обикновено на 4ти ден. Колкото по-компактизиран, толкова по-добре е това за развитието на ембриона.

в) бластоцист - това е стадият, считан за оптимален за имплантация и достигане на бременност. На този етап, ембрионите имат от 50 до 150 клетки и започват да се разпъват до достигане външните граници. Ембриони, достигнали границите се наричат експандирали, а в стадия преди това - не-експандирали.

 

 • Хетчване - (от англ. - излюпване) когато експандиралия бластоцист излиза извън външните граници. Обикновено настъпва на ден 5 или 6, а понякога може да бъде изкуствено асистиран - подпомогнат с цел по-лесна имплантация.

 • Донорски яйцеклетки - понякога, поради различни фактори, като например нисък яйчников резерв,влошено качество на яйцеклетките и др., лекуващият екип може да препоръча на пациентите да ползват донорски яйцеклетки. В такъв случай, се взимат яйцеклетки от донор и се оплождат с материал от мъжа. По този начин, получените ембриони ще носят генетичния материал на мъжа, но не и на жената. След оплождането се извършва трансфер по същия начин както след обикновено ин витро. В много страни процедурите с донорски яйцеклетки не са разрешени поради занижения контрол и др. морални въпроси.

 • Ендометриоза -  заболяване, при което тъкан от вътрешната обвивка на матката (ендометриум) се разраства извън нея - често наричано срастване. 

 • Кухо яйце - когато оплодената яйцеклетка се прикрепи към стената на матката, но ембрионът не се развива. Това се получава най-често поради хромозомни проблеми в плода, които са разпознати от тялото на жената, което се опитва да не развие плода, тъй като не би довел до нормално, здраво бебе.  

 • Микро-тесе (micro TESE) - извличане на сперма, с помощта на микро-хирургична процедура , чрез която се прави малък разрез, като през микроскоп се разглежда тъканта в тестисите и се търсят сперматозоиди. Извършва се под пълна упойка и се прилага при пациенти с мъжки фактор, при които има влошени показатели на еякулата.

 • ТЕСЕ (TESE) - хирургична процедура, опростен вариант на микро-тесе, при която под местна упойка се аспирира сперма от тестисите. 

 • ТЕСА (TESA) - процедура, извършвана под местна упойка, посредством която, с игла се аспирира сперма от тестисите.

 • Варикоцеле (varicocele) - състояние при мъжа, при което вените обвиващи тестисите са разширени. Това би могло да доведе до занижено качество и количество на сперматозоидите.   

 • Олигозооспермия (oligozoospermia)​ - диагноза при мъжа, когато се наблюдава ниска концентрация на сперматозоидите.

 • Тератозооспермия (teratozoospеrmia) - диагноза при мъжа, когато се наблюдава лоша морфология на сперматозоидите.

 • Астенозооспермия (asthenozoospermia) - диагноза при мъжа, когато се наблюдава намалена подвижност на сперматозоидите.

 • Азооспермия (azoospermia) - диагноза при мъжа, когато се наблюдава липса на сперматозоди в еякулата.

 • ЕРА/ERA (Eendometrial Receptivity Array)  тест - една от новите технологии, чрез която се определя в кой момент е най-подходящо да се извърши трансфер на ембриона, с цел увеличаване  шансовете за имплантация. Представлява персонализиран генетичен тест, с който се установява готовността на обвивката на матката (ендометриум) да възприеме ембриона по време на имплантационния прозорец.

bottom of page