top of page

Болница Сан Хуан де Деу

Педиатрична болница Сан Хуан де Деу, Барселона е сред най-добрите болници в света, като предлага цялостна грижа за жени, деца и юноши. Болницата. Тя е сред най-важните специализирани педиатрични болници в Европа. Предлага цялостни медицински грижи за пациенти на възраст от 0 до 18 години, като разполага с отделения, които специализират в пълна грижа за детето. 

В Сан Хуан де Деу се предлагат цялостни медицински грижи за пациенти на възраст от 0 до 18 години, като болницата разполага с отделения, които специализират в: спешна помощ, алергии и клинична имунология, амбулаторна хирургия, анестезиология, анатомична патология, аритмии и кардиопатии, кардиология и кардио хирургия, клинични изследвания, вродени метаболитни заболявания, стоматология и ортодонтия, дерматология, образна диагностика, ендокринология, гастроентерология и хепатология, генетика, трансплантация на хемопоетични стволови клетки, максилофациална хирургия, разтройства на движението, неонатология, нефрология, невроимунология, неврология, невромускулни заболявания, неврохирургия, онкология и хематология, офталмология, ортопедия и травматология, орториноларингология, палиативна грижа, психиатрия и психология, рядки болести, рефрактерна (огнеупорна) епилепсия, рехабилитация и физикална медицина, ревматология, нарушения на съня, спортна медицина, урология и др.

bottom of page