top of page

БОЛНИЦИ МЕДИКАЛ ПАРК 

Група болници Медикал Парк започва дейността си през 1995 г. От тогава до сега, групата се е разраснала до 25 болници, разположени в 17 града със закрита площ от 428 500 кв.м, 166 работни помещения, 3 506 легла и над 11 000 служители. Дейността на Медикал парк обхваща всички медицински направления.

Работата на Медикал Парк се основава на принципа "здравеопазване за всички", което означава: предоставяне на достъп до здравни услуги на международно ниво на всички пациенти;  въвеждане на съвременни технологии и световни терапевтични методи и поддържане на научни и иновативни практики.

Медикал Парк осигурява качествени диагностични и терапевтични услуги във всички свои болници, като четири от тях са акредитирани от Joint Commission International (JCI). За да постигне високите си цели, групата концентрира усилията си към работа със специалисти, мултидисциплинарен подход и обслужване, ориентирано към пациентите.

Медикал Парк продължава да се разширява и работи в съответствие с принципа "право на всеки човек е да живее здравословно и да има равен достъп до здравни услуги" и неотклонно следва мисията си да улесни достъпа на пациентите до здравни стандарти, базирани на съвременни технологии, без да се жертва от медицинската етика. Крайната цел е да се създаде изцяло нова визия в сектора на здравеопазването с марката "VM Medical Park".

В бизнес отношение, болницата се адаптира към променящия се начин на живот и предлага всички диагностични и терапевтични възможности, които се използват по целия свят, а пациентът ползва иновативни медицински технологии и опитни специалисти и персонал в една съвременна болнична среда. Ефективната, устойчива и динамична система на действие, която се основава на работата в екип, отваря врата към едно по-здраво бъдеще.

Всяка нова болница от групата допълнително увеличава количеството и качеството на предлаганите дейности, като Медикал Парк не само осигурява здравни услуги на гражданите, но и подкрепя проекти за социална отговорност.

bottom of page