top of page
Analyzing Scans

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

MRI

Работим с едни от най-добрите специалисти онколози в Турция и Израел и можем да ви предложим качествено лечение и диагностика на всички видове онкологични заболявания. Лекарите, на които сме представители работят в реномирани болници в Истанбул с дългогодишни традиции и отлични практики. Те са оборудвани с най-модерна апаратура за диагностика, за да може лечението да се съобрази с индивидуалния случай на пациента.

Лекарите работят в екип - медикални онколози, радиационни онколози, хирурзи и др., за да предложат мултидисциплинарен подход за лечение на пациентите. Използва се апаратура и медикаменти от последно поколение, за да може прилаганото лечение да бъде максимално ефективно. Докторите работят по съвременни протоколи, които често се отличават от прилаганите у нас.

Untitled design (3).png
Untitled design (4).png

През последните години медицината напредва и се откриват все повече нови иновативни и успешни методи за лечение на онкологични заболявания. Освен познатите ни хирургия, химиотерапия и лъчетерапия, все повече навлизат и трансплантация на стволови клетки (костен мозък), имунотерапия (биологична терапия), хормонална терапия, таргетна терапия и др.

bottom of page