top of page

БОЛНИЦИ ЛИВ

Болница ЛИВ отваря врати през 2013 г. и още в самото начало поставя основите на стандарти с визия за бъдещето в здравеопазването – в Турция и по света. Едва няколко месеца след създаването си, ЛИВ е акредитирана от американският JCI (Joint Commission International) – един от най-високите международни сертификати за качество на медицинските услуги, както и от TÜV от Европейската ISO.

Болници ЛИВ са място, където никой не говори за болести, а само за здраве – затова водещият символ е животът, а основна цел – здравето на всеки човек.

ЛИВ се намира в Истанбул и се разпростира на 30 000 кв. м. застроена площ. Философията на болница Liv e специално лично отношение към пациента, което започва още на прага. Само за две години Liv Hospital става толкова популярна, че вече приема пациенти от 120 държави. Обслужването е на 27 езика, защото най-важното е пълното разбиране на индивидуалните потребности на всеки пациент и персоналните му нужди. Специално създадения отдел „Обслужване на пациенти” са първата връзка между болния и екипът от супер професионалисти – 250 лекари, от които 170 с академични титли. 
Liv Hospital разполага с един от малкото в Европа диагностичен раков център, където се изготвя т.нар. индивидуални генетични карти, позволяващи ранна намеса при лечение на рак. Болницата разполага и с най-новите технологии в радиоонкологията и радиохирургията като например апаратът от най-ново поколение TrueBeam STх, съчетаващ лъчетерапия и радиохирургия с изключителна мощност, точност и бързина, благодарение на което пациенти диагностицирани с едни от най-сериозните случаи на рак на мозъка, белите дробове, черния дроб, панкреаса и гръбначня стълб, могат да бъдат успешно лекувани.
При лечението на онкологични заболявания се прилага мултидисциплинарнен подход, при който, след подробни прегледи, специална комисия от лекари, експерти в различни области, обсъждат заболяването и съгласуват индивидуална стратегия за конкретния пациент. След това се изготвя персонален план за лечение въз основа на анализите, направени от тях. 
Този подход е основен във всяка от клиниките на болницата, а те са общо 50 на брой – всяка с високи технологични постижения в областта както на социално-значими, така и на редки заболявания.

ЛИВ ХОСПИТАЛ комбинира най-високо качество на грижа и медицински опит чрез своя екип от висококвалифицирани специалисти, хирурзи, медицински сестри и помощен персонал със следните цели:

  • Да бъде една от видните институции за грижа за здравето в региона за цялата гама от медицински направления

  • Да осигури най-високо качество на грижа и обслужване за всички  чуждестранни пациенти при превенцията, диагностиката и лечението на болестта.

  • Да бъде водеща институция за здравни грижи при прилагането на дадено откритие и нови медицински технологии и техники

  • Да привлече и задържи лекари и други професионалисти свързани с грижата за здравето от най-висок ранг и най-висши умения

  • Да осигури съоръжения и удобства, които осигуряват най-високо качество на лечението и най-голямо спокойствие на своите чуждестранни пациенти

  • Да осигури на своите чуждестранни пациенти компетентна услуга на техния избран език, по време на техния престой в ЛИВ ХОСПИТАЛ

  • Да приложи междудисциплинарния подход на ЛИВ ХОСПИТАЛ за пълния спектър от медицински направления, за да осигури на своите чуждестранни пациенти възможността да се възползват от цялата гама експертни умения предоставени от лекарите и хирурзите

bottom of page