top of page

Болница Хадасах - Ерусалим

От близо 100 години, Хадасах и болниците и са лидери в медицината в Израел и са поставили основите и определят стандартите на модерната здравна система.

В Хадасах практикуват транслационна медицина, като комбинират най-модерна медицинска и хирургична грижа с интердисциплинарни изследвания. Над милион пациенти годишно се лекуват в болницата, която разполага с пълна гама от диагностични лаборатории, както и иновативни уреди за образна диагностика.

Лекарите и yчените от Хадасах са активно ангажирани в разнообразни обширни проекти за клинични изследвания в търсене на нови начини на лечение. Повече от половината от всички болнични проучвания в Израел се извършват в Хадасах.

bottom of page